KORUYUCU GÖRME SAĞLIĞI AÇISINDAN OPTİSYENLİK MESLEĞİ
Prof.Dr. Mithat KIYAK
Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Yüksekokulu Müdürü,
mithat.kıyak@okan.edu.tr

Toplumsal gelişmenin en temel öğelerinden birisi sağlık hizmetlerinin etkin sunumudur. Nüfus artışı, temel sağlık hizmetlerinin yeterince verilememesi ve sağlık harcamalarının artmasına neden olurken; bir yandan da zaman ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerini “koruyucu”, “iyileştirici” ve “rehabilite edici” olarak sınıflayabiliriz. Bunların içersinde koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerinin öncelikli bir yeri vardır. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesine bağlı olarak bu hizmetlerin etkinliği de artmaktadır. Sağlığı korumak ve geliştirmek tedavi etmekten daha kolaydır. Tedavi edici hizmetler koruyucu sağlık hizmetlerine gore daha fazla maliyet ve iş gücü gerektirmektedir. Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetleri her dönemde tartışılmış ve önem verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri aracılığıyla yürütülen koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerinde bazı konular ne yazık ki çok pek hizmet kapsamı içinde olamamaktadır. Görme sağlığı da bu konulardan biridir.

Optisyen, göz hastalıkları uzmanı tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların reçetelerine göre, hastanın yüz hatlarına uygun çerçeve modelini seçmesine yardımcı olan ve kullanması gerekli olan optik camların seçilen çerçeveye montajını sağlayan, kontakt ve kozmetik lens konularında da uzman olan sağlık personelidir. Optisyenlik mesleği bu yönleri ile koruyucu göz sağlığında önemli bir yere sahiptir. Uluslararası Koruyucu Görme Sağlığı Eğitimsel ve Ticari Gelişim Sempozyumunun optisyenliğin tanınması ve koruyucu görme sağlığı açısından öneminin anlaşılması bağlamında topluma önemli katkıları olacaktır.

Tüm Optik ve Optometrik Meslek Adamları Derneğine teşekkür ederek, görme sağlığı sektöründe önemli katkıları olan optisyenleri, göz hastalıkları uzmanlarını, akademisyenleri, girişimcileri sempozyuma desteğe ve katılmaya bekliyoruz.

Saygılarımla,

 
KORUYUCU GÖRME SAĞLIĞI
NURAY BAŞÇİFTÇİ TOP
Yrd. Doç. Dr  Okan Universitesi, Meslek Yüksek Okulu Optisyenlik Programı
nuray.basciftcitop@okan.edu.tr

Gözümüz duyu organlarımız içinde dış uyarıcılara en fazla maruz kalan duyu organlarımızdan biridir. Özellikle güneşin ultraviyole ışınlarından gözümüzü koruyabilmemiz göz sağlığımız açısından son derece önemlidir. Çünkü bu ışınlar gözümüzde yanma, batma, ışığa karşı hassasiyet, sulanma, kızarıklık gibi iritasyon belirtilerine neden olabilir. Ayrıca bu ışınlar katarakt oluşumunuda hızlandırma ve retinada özellikle de sarı noktada kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Gelişen teknoloji ile birlikte havanın kimyasal, fiziksel ve nem oranını değiştiren göz kuruluğuna neden olan kalorifer ve klimalarla bir arada yaşamak zorundayız. Bununla birlikte son yıllarda yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan bilgisayarların kullanımı göz kapağı kapanma sayımızı azaltıyor, ekrandan yayılan farklı dalga boyundaki ışıklar gözümüzü kurutuyor ve refraksiyon kusurlarının oluşumunu tetikleyebiliyor. Tüm bunlara ek olarak gelişen sanayi ile birlikte, denizcilik, tarım, inşaat, tekstil vb sanayi alanlarında çalışanlar toz, toprak, kimyasal ve fiziksel maddelere maruz kalıyorlar. Tüm bunlara ek olarak çocuklarımızda görme tembelliği sorunu küçük yaşlarda tespit edilemez ise ilerleyen yaşlarda görme kalitesini artırmak mümkün olmuyor. Yapılacak olan bu sempozyumun göz sağlığımız ve gözümüzü nasıl korumamız gerektiği konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasını sağlama açısından son derece önemlidir.


KORUYUCU GÖZ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNUMUNDA OPTİSYENLERİN YERİ VE ÖNEMİ
Öğr. Gör. SEVİM DEVRAN
Okan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
sevim.devran@okan.edu.tr

Ülkemizde Koruyucu, Tedavi Edici, Rehabilite Edici ve Sağlığı Geliştirici olarak uygulanmakta olan Sağlık Hizmetleri içerisinde hiç şüphesizdir ki Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin önemi çok büyük olup maliyetleri de Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine gore çok daha ucuzdur. Göz sağlığının tedavi edici bölümünde çalışan personelin daha etkin olarak tedavi hizmeti ile uğraşabilmesi için koruyucu göz sağlığı alanında çalışan eğitim almış bilgili ve nitelikli Optisyenlerin sayısının artması ile mümkün olacaktır. Ülkemizde Optisyenlik eğitimi veren 3’ü vakıf 8’zi devlet olmak üzere toplam 11 Üniversite mevcut olup bu sayının giderek artması beklenmektedir. Hepimizin bildiği gibi ‘’Optisyen’’ göz doktoru tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların reçetelerini inceleyen, hastanın yüz hatlarına uygun çerçeve modelini seçmesine yardımcı olan ve kullanması gerekli olan optik camların seçilen çerçeveye montajını sağlayan, kontakt ve kozmetik lens konularında da uzman olan sağlık personelidir. Bireyde mevcut olan görme kusurunun tedavi edilebilmesinde doğru ölçüm ne kadar önemli ise ölçüme uygun olarak hazırlanmış gözlüğün nihayi tüketiciye doğru olarak sunumu da okadar önemlidir. Doğru sunum ve etkili iletişim bir taraftan tedavi hizmetlerinin etkinliğini yükseltip müşteri memnuniyetini artırırken bir taraftan da görme kusurunun ilerlemesini önleyerek koruyucu sağlık hizmetlerine katkı sağlamaktadır. Düzenlenen I.’inci Uluslararası Koruyucu Görme Sağlığı Üzerine Eğitimsel ve Ticari Gelişim Sempozyumunda ele alınan konuların ‘’Optisyenlik Mesleğinin’’ mesleki ve sektörel gelişimine önemli değerler katacağı kaçınılmaz bir gerçektir.


KORUYUCU GÖZ SAĞLIĞI AÇISINDAN OPTİSYENLİK VE OPTOMETRİ MESLEĞİ
ERDOĞAN ÖZDEMIR
Öğr. Gör. Okan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Optisyenlik Program Başkanı
erdogan.ozdemir@okan.edu.tr

Avrupa’da kökeni el sanatlarına dayanan optisyenlik mesleği, zamanla iyi bir eğitimle koruyucu göz ve görme (toplum ve halk sağlığı koruma) mesleğine dönüşmüştür. Türkiye’de ise optisyenlik mesleği sadece gözlük yapıp satan, el sanatları ve ticaret meslek algılamasından ve kimliğinden kurtulamamıştır. Sempozyumun koruyucu görme sağlığının gelişimi için optisyenlik ve optometrinin gerekliliğine yönelik farkındalıkları artıracağına ve mesleğin gelecekte daha iyi bir konumda olmasına katkı sağlayacağına inanmaktayım.


ÜLKEMİZDE VE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE KORUYUCU GÖZ SAĞLIĞI
NİDA KAHRAMAN
Öğr. Gör. Okan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
nida.kahraman@okan.edu.tr

Göz rahatsızlıklarının saptanması ve önlenmesi koruyucu görme sağlığı ile yakından ilgilidir. Ülkemizde göz sağlığı alanında tedavi edici hizmetler yeterli insan gücüne sahiptir. Fakat göz sağlığı hizmetlerinin sadece tedavi edici hizmetlere bırakılması, göz hastalıklarının önlenmesinden daha çok tanı ve tedaviyi geciktirerek hem iş gücü kaybına da neden olmaktadır. Koruyucu göz sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi yaşanan bu kayıpları önleyecektir. Özellikle bazı avrupa ülkelerinde koruyucu göz sağlığı hizmetleri optisyenler ve optometristler tarafından yerine getirilmektedir. Optisyenlik göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir. Optometrist ise göz muayenesi yapabilen ve hangi gözlüğün yada optik gereçlerin kullanılacağına karar verebilen kişidir. Bu iki meslek grubu da koruyucu göz sağlığı hizmetlerinin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sempozyumun optisyenlik ve optometrinin koruyucu göz sağlığı açısından öneminin anlaşılmasında katkısı olacağını düşünmekteyim.


OPTİK İŞLETMELERİN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. TUBA SERT
Okan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu
tubasert1@gmail.com

Sağlık sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin birçok yönden diğer kar odaklı kurulan işletmelere göre farklılıkları bulunmaktadır. Bu anlamda hem topluma sağlık hizmeti sunan hem de işletme kuralları çerçevesinde faaliyetlerini yürüten optik işletmelerin, işletme etiği çerçevesinde değerlendirilmesi; hem ticari gelişimlerine katkı sağlamaları hem de paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirebilmeleri açısından oldukça önem taşımaktadır. Aynı zamanda toplumumuzun göz sağlığının korunmasına yönelik sunulan sağlık hizmetlerinin meslek etiği ilkeleri ışığında değerlendirilmesi, optisyenlik mesleğinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Düzenlenen 1. Uluslar Arası Koruyucu Görme Sağlığı Üzerine Eğitimsel Ve Ticari Gelişim Sempozyumunda; çeşitli alanlarda çalışmaları bulunan birçok değerli akademisyenin, optisyenlik mesleğinin mesleki ve sektörel gelişimine odaklanmaları, bilimsel anlamda mesleğe önemli katkılar sağlayacaktır. Yapılan çalışmalar da öncelikle toplumumuza sunulan hizmetlerde kalitenin ve hizmet memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir.