SEMPOZYUM AKADEMİK TAKVİMİ

POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ VE ÇAĞRILI KONUŞMACI ÖZETLERİNİN SON GÖNDERİM TARİHİ

1 NİSAN 2013

ÖZET KİTABININ OLUŞTURULMASI

1 MAYIS 2013

KABUL EDİLEN POSTERLERİN İLAN EDİLMESİ

1 MAYIS 2013

POSTER VE ÇAĞRILI KONUŞMALARIN YAPILMASI

25-26 MAYIS 2013

ÇAĞRILI KONUŞMACI TAM METİNLERİNİN SON GÖNDERİM TARİHİ

1 HAZİRAN 2013

SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABINININ BASILMASI

10 HAZİRAN 2013
Çağrılı Konuşmacıların Bildiri Özet Yazım Kuralları

Özetler (bir sayfadan fazla olmayacak şekilde) "Microsoft Word" Dosya (*.doc) sürümünde Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Hazırlanan bildiri özeti seçilen başlık numarası alt tire ve sunumu yapacak katılımcının adının baş harfi ve soyadı dosya adı olarak verilip (Örneğin Erdoğan Özdemir için; E-1_Özdemir.doc gibi) kaydedilmelidir..

Türkçe bildiri özeti şablonu için TIKLAYINIZ

Poster Sunumu

Posterler 70 cm x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır. Yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır. Katılımcıların ad, soyad ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının altı çizilmelidir. Word dosyası olarak kaydedilen çağrılı konuşmacıların bildiri özetleri ve poster sunumların bildiri özetleri ekli dosya olarak 10 NİSAN 2013 akşamına kadar online olarak gönderilmelidir.

POSTER VE BİLDİRİ İÇİN ÖZET ŞABLONU

Sayfa boyutu:

A4 (29,7 × 21,0 cm)

Kenar Boşlukları:

Üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 3,0 cm; sağ: 2,5 cm

Yazı karakteri:

Times New Roman

Satır aralığı:

Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır.

Başlık:

Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır,  yazı tipi 12 punto, koyu ve sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalı, tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltmalar içermemelidir. Başlık en fazla 2 satır olmalıdır.

Yazar(lar):

Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 12 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı açık olarak (kısaltmazsız) yazılır, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Akademik unvan belirtilmez.

Adres(ler):

Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi italik, 10 punto, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir. İller büyük harfle yazılmaz, adreslerin sonuna “Türkiye” ilave edilmesine gerek yoktur. Sadece yazışma otörünün e-mail adresi yer almalıdır.

Başlıklar ve ana metin başlıkları:

İki yana dayalı, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 6 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto ve sadece başlık kalın olacaktır.

Sayfa sayısı:

Metnin tamamı 200 kelimeyi veya 1 sayfayı geçmeyecektir. 
Web Sitesi Tasarımı Zemedya